DOMOV

Najlepši gradovi Posavja

Sevnica - Rajhenburg - Podsreda - Brežice

Enodnevni izleti

po Sloveniji in okolici

1 dan

Slovenija

Datum

26.10.2019

Cena

46,00 €

Doplačila po želji

Odpovedni riziko 2,30 €

Akontacija

20,00 €

Ugodnosti

10% popust na osnovno ceno vsem, ki se prijavite in v celoti plačate enodnevni izlet vsaj dva meseca pred odhodom.

Opis poti

Odhod iz Ljubljane ob 7. uri. Vožnja mimo Trebnjega in po Mirnski dolini v Sevnico, razpotegnjeno staro mesto ob Savi, zdaj poznano tudi kot domači kraj prve dame ZDA. Nad mestom kraljuje Sevniški grad. Prvi pisni viri segajo na začetek 14. stol. Zgradili so ga salzburški škofje, ki so bili takratni lastniki okoliškega območja, kasneje pa so si ga lastili Turjačani, Draškoviči in Mosconi. Ogled dobro ohranjenega pravokotnega gradu z vogalnimi stolpi z muzejskimi zbirkami, grajskega parka, v grajski kašči pod gradom pa Lutrovske kleti, ki so jo v 16. in 17. stol. uporabljali protestanti za molitve – tu je poučeval tudi Jurij Dalmatin. Renesančna stavba s čudovitimi freskami v notranjosti predstavlja izreden umetnostnozgodovinski spomenik svojega časa. Vožnja v Brestanico, mestno naselje z bogato zgodovinsko preteklostjo, ki se je nekoč imenovalo Rajhenburg. Na vrsti bo grad Rajhenburg, ki čepi na strmem skalnatem pomolu nad Savo in je najstarejši z dokumenti izpričan grad pri nas. V listinah se posredno omenja že daljnega leta 895. Grad je imel mnogo lastnikov. Današnja oblika je večinoma iz 16. stol., ko so na njem gospodovali Gallensteini. Konec 19. stol. so ga kupili menihi trapisti, ga spremenili v samostan in tam živeli vse do druge svetovne vojne. Kasneje je bila njegova zgodovina precej žalostna. Grad so pred kratkim popolnoma obnovili in je s svojimi zbirkami in renesančnimi freskami zares vreden ogleda. Slikovita vožnja na Kozjansko, v Podsredo, kjer visoko nad krajem stoji istoimenski grad. Sodi med najpomembnejše zgradbe romanske arhitekture pri nas in med strokovnjaki velja za tretji najbolj zanimiv grad v Sloveniji. Začetki segajo v 12. stol., v virih pa se prvič omenja leta 1213. Med lastniki so tudi grofje Celjski, za zadnje dozidave pa so odgovorni Windischgrätzi. Sprehodili se bomo po zgledno obnovljenih grajskih sobanah, kjer so zbirke stekla (stare glažute na Kozjanskem, sodobno oblikovano steklo, umetniške razstave), videli bomo tudi srednjeveško grajsko kuhinjo in druge prostore. Pod Svetimi Gorami nas bo čakalo kosilo. Nato vožnja v Brežice, kjer bomo obiskali brežiški grad. Današnja renesančna oblika je z začetka 16. stol., konec 17. stol. so grad kupili grofje Attemsi in ga preuredili v baročnem duhu. Iz tega časa je tudi prekrasno poslikana Viteška dvorana – sodi med največje poslikane posvetne prostore v Sloveniji, to je baročna galerija z bogato mitološko vsebino. V gradu domuje Posavski muzej z najrazličnejšimi zbirkami, ki bodo pritegnile našo pozornost: arheološka, etnološka, zgodovinska, slikarska zbirka slovenskih baročnih mojstrov ter razstava slikarja Franja Stiplovška, ki je ustvarjal med obema vojnama, nato pa vse do leta 1963 vodil ta muzej. Po ogledih vrnitev v Ljubljano.

V ceno je vračunano: avtobusni prevoz, kosilo, osnovno nezgodno zavarovanje, vodstvo in organizacija. Vstopnine s pripadajočimi lokalnimi vodstvi niso vračunane.

Mogoče vam bo všeč tudi

INFORMACIJE

Vodnikova 130, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 518 50 50

E-pošta: info@quovadis.si

Odprto od ponedeljka do petka
med 9. in 17. uro

KONTAKTIRAJTE NAS