DOMOV

Ko so na Koroškem pustošili hudi Turki

Št. Pavel - Krčanje - Djekše - Kneža - Kamen - Klopinjsko jezero

Enodnevni izleti

po Sloveniji in okolici

1 dan

Avstrija

Datum

13.07.2019

Cena

59,00 €

Doplačila po želji

Odpovedni riziko: 2,95 €

Akontacija

20,00 €

Ugodnosti

10% popust na osnovno ceno vsem, ki se prijavite in v celoti plačate enodnevni izlet vsaj dva meseca pred odhodom.

Opis poti

Odhod iz Ljubljane ob 7. uri. Vožnja mimo Velenja in Dravograda na Koroško – v Labotsko dolino, kjer stoji več kot 900 let stara benediktinska opatija sv. Pavla, simbol koroške in evropske kulture. Mogočna samostanska cerkev sodi med najlepše romanske cerkve v vsej Avstriji. Ogled samostana in bogatih muzejskih zbirk, predvsem knjižnice. Nadaljevanje poti na pobočja Svinške planine, kjer se menjavajo senožeti in smrekovi gozdovi. Tu se sončijo prelepe vasice Djekše, Kneža in Krčanje, ki so najbolj severno ležeče slovenske vasi. Pred davnimi leti so v teh krajih pustošili hudi Turki. Da bi se zavarovali pred njimi, so vaščani okoli svojih cerkva zgradili mogočna obzidja – tabore, ki jih bomo lahko občudovali v vseh treh vaseh. Najprej bomo obiskali Krčanje, gručasto vasico, sredi katere se za sedmerokotnim obzidjem s tremi stolpi skriva cerkev sv. Martina s pokopališčem in okroglo kostnico. V notranjščini cerkve, ki je zvezdasto obokana, so baročni oltarji, velika umetnina pa je tudi poznogotski kip Ane Samotretje iz začetka 16. stol. ter freske v kostnici. Naslednje na vrsti bodo Djekše. Ljubka letoviška vas se omenja že leta 895, cerkev sv. Martina, ki sodi med najbolj znane utrjene cerkve na Koroškem, pa leta 1168. Zelo visoko kamnito obzidje z dvema okroglima stolpoma in notranjimi lesenimi obrambnimi hodniki so popolnoma ohranjeni. Na pokopališču za obzidjem počiva župnik Muri, ki je tukaj trideset let oznanjal božjo besedo v slovenskem jeziku. Sedanja glavna cerkvena stavba je baročna, torej precej kasnejša od tistega časa, ko so tukaj strašili Turki. V cerkvi z baročnimi oltarji pa so se iz turških časov ohranili lesen Marijin kipec, gotski krstni kamen in okovana vrata pod zahodnim zvonikom.  Po kosilu nas čaka še ena lepa vasica Svinške planine, od koder se odpirajo prelepi razgledi po Podjuni in Celovški kotlini. To je Kneža, raztresena vasica na 1161 m, in tudi tukaj župnijsko cerkev Marije Magdalene varuje visoko obzidje z ohranjenimi pokritimi obrambnimi hodniki na notranji strani. Naštejmo le nekaj ogleda vrednih podrobnosti: stavba s podporniki, okna s krogovičji, visok zvonik, bogat gotski portal, lepa baročna oprema … Po ogledih vrnitev v dolino. Popoldne bomo obiskali Kamen v Podjuni. Na strmi skali nad Dravo je nekoč stal grad Prosnica, kjer je živela krepostna in pravična gospodarica Hildegarda – o njej pripoveduje srhljiva zgodba … Danes na skali kraljuje le še nekdanja grajska kapela, ki je v dokumentih že leta 1238 omenjena kot župnijska cerkev. Posebnost cerkve je kripta, ki je gotsko obokana. Pod grajsko pečino stoji v vasi še zelo stara cerkvica sv. Marjete. Zadnji obisk bomo namenili Klopinjskemu jezeru, ki je eno najtoplejših v Evropi (28°C) in zato zelo priljubljeno poletno letovišče. Vrnitev  v Ljubljano.

V ceno je vračunano: avtobusni prevoz, kosilo, osnovno nezgodno zavarovanje, vodstvo in organizacija. Vstopnine s pripadajočimi lokalnimi vodstvi niso vračunane.

Mogoče vam bo všeč tudi

INFORMACIJE

Vodnikova 130, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 518 50 50

E-pošta: info@quovadis.si

Odprto od ponedeljka do petka
med 9. in 17. uro

KONTAKTIRAJTE NAS